O festivalu

Festival arabské kultury v Plzni se pomalu řadí mezi tradiční plzeňské kulturní akce. Tzv. Arabfest je pořádán studenty a pracovníky Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU a právě díky skvělému zázemí a finanční podpoře Západočeské univerzity se koná každoročně na jaře v západočeské metropoli a také v Praze.

Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina.

Džibrán Chalíl Džibrán

Jaký byl ARABFEST 2019?
3 města, přes 30 akcí, přes 5500 návštěvníků a skutečně hodně jídla!
P.S.: Najdete se na fotkách?

Děkujeme!
Máme radost, že jste na akce 10. festivalového ročníku chodili a užívali si festival ve všech třech městěch. Šukran!

10. ročník Festivalu arabské kultury se konal pod záštitou Doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka, rektora Západočeské univerzity v Plzni a Mgr. Martina Baxy, primátora města Plzně.

Velké poděkování patří všem našim partnerům, jejichž úplný výčet naleznete zde. Děkujeme také všem našim fanouškům a přátelům, kteří nám tolikrát nezištně pomohli a podporují nás.