O festivalu

Festival arabské kultury v Plzni se pomalu řadí mezi tradiční plzeňské kulturní akce. Tzv. Arabfest je pořádán studenty a pracovníky Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU a právě díky skvělému zázemí a finanční podpoře Západočeské univerzity se koná každoročně na jaře v západočeské metropoli a také v Praze.

Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina.

Džibrán Chalíl Džibrán

Jaký byl ARABFEST 2019?
3 města, přes 30 akcí, přes 5500 návštěvníků a skutečně hodně jídla!
P.S.: Najdete se na fotkách?

Až ke hvězdám!
Program nadcházejícího festivalového ročníku nás zavede doslova ke hvězdám: do světa astronomie, ale i hvězd z masa a kostí! Pokud byste měli zájem naše aktivity podpořit či se nějak zúčastnit, ozvěte se nám.

11. ročník Festivalu arabské kultury se uskuteční pod záštitou doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka, rektora Západočeské univerzity v Plzni a Mgr. Martina Baxy, primátora města Plzně.

Velké poděkování patří všem našim partnerům, jejichž úplný výčet naleznete zde.
Děkujeme také všem našim fanouškům a přátelům, kteří nám tolikrát nezištně pomohli a podporují nás.