Partneři

Libanonský klub v České republice

Libanonský klub v České republice

Kdo jsme a proč jsme? - Jsme občanské sdružení sdružující libanonské občany žijící trvale či dlouhodobě v České republice ale i občany České republiky. Cílem sdružení je poskytnout členům i sympatyzujícim prostor a možnost se scházet, seznámit se a výměnit své názory. Tato setkání jsou vedena v duchu národních tradic a obyčejů a vedou k posílení společenských a kulturních styků mezi členy klubu, jakož i k upevnění přátelství mezi českým a libanonským národem. Taktéž je cílem činnosti klubu vytvářet stále lepší vztahy s ostatními libanonskými, arabskými a jinými zahraničními institucemi, zejména v kulturní a společenské oblasti. Činnosti sdružení ve svém praktickém projevu se soustřeďuje na seznamování české veřejnosti s libanonskou a arabskou kulturou a historií pořádáním kulturních besed a seminářů na různá témata. Dále je činnost prakticky zaměřena na spolupráci s českými, libanonskými a arabskými institucemi, jejímž cílem je vytváření vzájemné podpory vedoucí ke zlepšení společenské a ekonomické situace svých členů.