Partneři

Madžlis

Madžlis

Madžlis je spolkem studentů Katedry Blízkého východu na Univerzitě Karlově, který sdružuje a propojuje obory zabývající se touto zajímavou a fascinující oblastí. Rozmanitá činnost spolku spočívá v organizaci vzdělávacích akcí, přednášek, filmových projekcí či volnočasových aktivit pro studenty. Mezi primární cíle spolku patří osvěta studentů či široké veřejnosti, ale i sdružování studentů napříč obory a navazování spolupráce mezi nimi.