Partneři

Katedra Blízkého východu FF UK

Katedra Blízkého východu FF UK

Katedra Blízkého východu působí při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a realizuje výuku a výzkum dějin i současnosti oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Poskytuje všechny tři stupně vysokoškolského studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorandské). Nabízí moderně strukturované programy Blízkovýchodní studia a Hebraistika a židovská studia. Blízkovýchodní studia nabízejí v bakalářské variantě tři specializace: arabistiku, íránistiku a turkologii. V navazujícím magisterském studiu pak nabízí specializace Dějiny a kultury Blízkého východu a Jazyky a literatury Blízkého východu. Zároveň se věnuje i vědecké činnosti.