Partneři

AIESEC

AIESEC

AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě a celosvětová platforma pro mladé lidi k objevení a rozvíjení jejich leadership schopností. Jde o nepolitickou nezávislou not-for-profit organizaci, vedenou mladými lidmi, kteří se zajímají o světové problémy, leadership a management. AIESEC nediskriminuje na základě barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, náboženství ani sociálního původu.