Partneři

Společnost česko-arabská

Společnost česko-arabská

Nevládní, nezisková organizace, která byla založena 24. října 1990. Společnost česko-arabská navázala na činnost arabského výboru působícího od 70. let minulého století v rámci Československé společnosti pro zahraniční styky. Hlavním úkolem Společnosti je přiblížit české veřejnosti historii, kulturu a život obyvatel arabských zemí. Společnost pořádá přednášky, semináře, besedy s cestovateli, arabisty a dalšími znalci arabských zemí, kulturní večery, výstavy fotografií, obrazů a rukodělných výrobků, organizuje promítání arabských filmů i prodejní výstavky výrobků z arabských zemí. Mezi členy Společnosti patří významní odborníci, kteří část svého života prožili v arabských zemích nebo k nim mají profesní vazby. K činnosti Společnosti tak přispívají přední historici, arabisté, egyptologové, učitelé, lékaři, obchodníci i technici, ale i studenti vysokých a středních škol či turisté a obdivovatelé orientu. Značnou část členů tvoří čeští občané arabského původu. Společnost česko-arabská spolupracuje ve své kulturní činnosti s ministerstvem zahraničních věcí ČR a arabskými zastupitelskými úřady akreditovanými v Praze, s řadou muzeí a kulturních institucí, dále spolupracuje s neziskovými organizacemi, zejména s Anna Lindh Foundation, a s kluby arabských občanů žijících ČR. V rámci Společnosti existují Sdružení přátel jednotlivých zemí a regionální pobočky v Brně, Plzni, Hradci Králové, Olomouci, Českých Budějovicích a Hradci Králové.