Partneři

Animánie

Animánie

Animánie vznikla v Plzni v roce 2006 a od počátku se věnuje popularizaci animovaného filmu. Jedná se o celoroční projekt, rozdělený do tří oblastí. „Jarní setba“ zahrnuje celoroční vzdělávací projekty Film hrou, kurzy a kroužky zaměřené na film, krátkodobé workshopy a projekce pro školy a veřejnost. „Letní zrání“ nabízí v průběhu letních prázdnin animační soustředění pro děti a mládež. Celý projekt pak vždy vrcholí festivalem „Podzimní sklizeň“, který zahrnuje mimo jiné i národní soutěžní přehlídku neprofesionální audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let. Cílem celého projektu Animánie je podpora tvůrčích a interaktivních možností využití nových médií, výchova poučeného diváka a příjemce audiovizuálních děl a podnětů, v neposlední řadě také podpora kreativity, řemeslné dovednosti a schopnosti komunikace a týmové spolupráce všech zúčastněných.