Partneři

Časopis VELbloud

Časopis VELbloud

Občanské sdružední VELbloud vzniklo v roce 2008 a zabývá se kromě pořádání kulturně-vzdělávacích akcí i pravidelným vydáváním specializovaného časopisu, ve kterém je kladen důraz na vysokou informační náplň a kvalitní fotografickou přílohu. Snaha realizovat kulturně osvětové a odborné kontakty mezi evropským a islámským světem se snahou o vzájemné porozumění a sblížení. Uvádět na pravou míru a korigovat povrchní a mnohdy chybné mediální prezentace, které jsou často základem obecného negativizmu a nesnášenlivosti.