Partneři

Orientální ústav

Orientální ústav

Posláním Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. je systematické zkoumání dějin, kultur, náboženských systémů a jazyků zemí Asie a severní Afriky. Součástí OÚ je veřejně přístupná knihovna, která má ve svých fondech přes 270 tisíc svazků a patří mezi největší v rámci AV ČR. OÚ vydává dva časopisy: jeden český (Nový Orient) a jeden cizojazyčný (Archiv orientální). Jedná se o jediná recenzovaná periodika specializovaná na tématiku Orientu, která jsou vydávána v ČR.