Partneři

Goethe-Institut

Goethe-Institut

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Goethe-Institut v Praze mimo jiné spolupořádá projekt Carte Blanche Middle East. Více informací o tomto zajímavém projektu naleznete zde: https://www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/sup/cba.html.