Partneři

 Egyptský úřad pro cestovní ruch

Egyptský úřad pro cestovní ruch

Egyptský úřad pro cestovní ruch (ETA) je státní organizace. Naším hlavním cílem je představit rozmanité produkty cestování po Egyptě, stejně jako dostát požadavkům našich věrných klientů. Zaměřujeme se na propagaci Egypta jako turistickou destinaci první třídy a to v souladu s nárůstem marketingu cestovního ruchu jako samostatné disciplíny a vznikem nových nástrojů na jeho podporu.