Přednášející

Buthaina Aburoza

Buthaina Aburoza

Buthaina Aburoza je zápalená sociální a "zelená" podnikatelka, zakladatelka společnosti Qutoof Professional Development, která poskytuje dovednosti a znalosti nutné pro hodnocení kvalifikace a schopností v různých pracovních pozicích v oblastech spojených se životním prostředím. Qutoof je přední centrum pro zpracování odpadu a recyklace v Jordánsku a přilehlém regionu, s certifikací City & Guilds Institutes of London.

Cílem centra je umožnit jednotlivcům přístup ke znalostem, hodnotám a dovednostem, které potřebují pro svou práci, tak, aby je dokázali uplatňovat se sebedůvěrou, kreativitou a radostí. Buthania už více než deset let pracuje pod záštitou OSN s komunitami v různých oborech. V centru jejího zájmu je ochrana životního prostředí a zapojení komunit do řešení problémů v této oblasti. Je přesvědčená, že vzdělání je klíčem k tomu, abychom si uvědomili své předsudky a následně se od nich oprostili, a tak se posouvali vpřed.

Dr. Charif Bahbouh, CSc.

Dr. Charif Bahbouh, CSc.

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (obory čeština, arabština, ruština) a Lomonosovy univerzity v Moskvě. Přeložil několik známých děl české literatury do arabštiny (například Čapkova Bílá nemoc a Matka, České povídky a pohádky a j.), a naopak do češtiny některá díla literatury arabské. Je autorem a spoluautorem sedmdesáti titulů, které vyšly před rokem 1990 i po něm.

Od roku 1975 do roku 2004 vyučoval na Jazykové škole města Prahy, externě také přednášel na univerzitách v Praze a v Plzni. V roce 1990 založil orientální nakladatelství Dar Ibn Rushd, které od té doby vydává překladové tituly krásné literatury, slovníky, encyklopedie, učebnice orientálních jazyků a další publikace zaměřené na svět Orientu (dodnes vyšlo v nakladatelství 300 titulů). V roce 1997 prostudoval 200 arabských rukopisů a podílel se na zpřístupnění těchto vzácných rukopisů široké veřejnosti. Ve spolupráci s Národní knihovnou a Albertina Icom Praha a UNESCO vydal dvě brožury a CD Room Katalog arabských rukopisů v češtině i v angličtině.

Mariam Bachich

Mariam Bachich

Mariam Bachich vystudovala stavební inženýrství a později i ochranu světového dědictví (BTU Cottbus-Senftenberg), do roku 2012 působila na syrském Generálním ředitelství památek a muzeí. Poté pracovala na projektu Archiv syrského dědictví v Muzeu islámského umění.

V současné době se věnuje studiu syrské sbírky v Etnologickém muzeu (Berlínská státní muzea) a účastní se projektu Multaqua v Muzeu islámského umění (Berlínská státní muzea). Vede také projekty v Sýrii, na nichž spolupracuje s místními lidmi, především ženami a dětmi.

Lukas Driedger

Lukas Driedger

Lukas Driedger se podílí na řešení humanitární krize v Jemenu již více než 6 let. Za tu dobu zažil hrůzy válečného konfliktu a extrémní chudoby, ale také fascinaci krásou této země, její kulturou a lidmi a především jejich neuvěřitelnou pohostinností. Jako vedoucí humanitární pomoci v neziskové organizaci ADRA Německo se podílí na mezinárodní snaze o řešení mimořádné situace v Jemenu, která má za cíl zabránit vypuknutí hladomoru v zemi.

Mgr. Radka Hanzlová

Mgr. Radka Hanzlová

Mgr. Radka Hanzlová vystudovala magisterský obor Sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní dále pokračuje k doktorandském studiu. Zároveň pracuje jako analytička v Centru pro výzkum veřejného mínění (CVVM) SOÚ AV ČR, kde se věnuje problematice dotazníkových šetření, řešení metodologických otázek/problémů a analýze dat.

Dále se zabývá problematikou plýtvání potravinami v rámci výzkumného programu Strategie AV21 - Potraviny pro budoucnost, kde řeší téma "Plýtvání potravinami jako sociální problém".

Cora Josting

Cora Josting

Cora Josting překládá, píše, pořádá kulturní akce a je předsedkyní Ibn Rušdova fondu pro svobodu myšlení založeného v Německu. S vařením začala se svojí babičkou, později s přáteli v klubu vaření v malém městečku v severním Německu. Již tehdy byla milovnicí česneku (a je jí i nadále) a od chvíle, kdy se před mnoha lety stala součástí palestinské rodiny, věří v kouzlo koření.

Omar Koleilat

Omar Koleilat

Omar Koleilat je spoluzakladatelem skupiny Crestyl. Vytváří obchodní strategii, zajišťuje vztahy s investory a finanční prostředky. Omar je česko-libanonského původu. Absolvoval vysokoškolské vzdělání v oboru architektury a je držitelem britského postgraduálního diplomu RICS z oboru realitních investic. V oblasti developmentu ve střední Evropě se pohybuje od roku 1998.

Mezi jeho přední úspěchy patří spolupráce s GE Real Estate na developmentu v hodnotě 500 milionů EUR a vybudování týmu odborníků na rezidenční a komerční realitní trh, který stojí za mnohými vysoce oceňovanými projekty. I díky němu se stala skupina CRESTYL uznávaným lídrem trhu se silným portfoliem projektů, mezi které patří například i lukrativní a unikátní projekt Savarin v samotném srdci pražské metropole s hodnotou přesahující 300 milionů EUR.

Mgr. Veronika Kramáreková, PhD.

Mgr. Veronika Kramáreková, PhD.

Mgr. Veronika Kramáreková, Ph.D. (1987) pracuje jako odborná asistentka na Katedře blízkovýchodních studií na Západočeské univerzitě v Plzni, kde absolvovala bakalářské i magisterské studium. Doktorát získala na Katedře antropologie ZČU v Plzni, kde obhájila disertační práci na téma “Spoločenský význam žuvania kátu v Jemene”.

Během svých studií podnikla řadu studijních i výzkumných cest do regionu Blízkého východu a Severní Afriky, především do Sýrie, Libanonu, Maroka a Jemenu. V současné době se věnuje zejména výuce arabského jazyka a zabývá se dějinami soudobého Jemenu a muslimskou komunitou v České republice.

Jakub Mazanec

Jakub Mazanec

Vystudoval obor Dějiny a kultura islámských zemí a momentálně dokončuje magisterský obor Historie – obecné dějiny se specializací na dějiny mezinárodních vztahů a dějiny novověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci studia řeší problematiku vodních zdrojů a jejich role v mezinárodních vztazích. Tématem v historické perspektivě i současném kontextu se zabýval také během stáží v Nordiska Afrika Institut Uppsala a na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (1952) je dlouholetý pracovník Orientálního ústavu Akademie věd ČR a pedagog Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2018 je také zaměstnancem Katedry blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Soustavně se zabývá moderními dějinami Blízkého východu a islámského světa se zvláštním zřetelem k politickým a kulturním dějinám islámu.

Publikoval řadu studií v domácích i zahraničních periodikách, je autorem několika česky psaných monografií. Mezi jinými také obsáhlé knihy Víno a vinařství v dějinách islámu (Praha 2010). Foto (c) a2larm.cz

Martin Merta

Martin Merta

Martin Merta je absolvent magisterského oboru Blízkovýchodní studia na Západočeské univerzitě v Plzni. Během studia strávil měsíc v Libanonu a Jordánsku. Nyní pracuje na ZČU. Ve volném čase rád cestuje nejen po Blízkém východě a střihá svá vlastní videa.

Aneta Obtulovičová

Aneta Obtulovičová

Po ukončení bakalářského studia na Katedře porovnávací religionistiky v Bratislavě se Aneta rozhodla pokračovat v magisterském studiu na Západočeské univerzitě v Plzni. Obor Blízkovýchodní studia je pro ni zajímavý především z hlediska studia islámské kultury a arabského jazyka. Ve své závěrečné práci se věnuje poměrně nezvyklému tématu - medicíně proroka Muhammada.

V roce 2019 absolvovala dvouměsíční jazykový kurz v Ománu na Sultan Qaboos College for Teaching Arabic to None-Native Speakers. Díky této zkušenosti získala poznatky o nevšední ománské kultuře, jejíž podstatnou součástí je i tradiční arabská kuchyně.

PhDr. Bronislav Ostřanský, PhD.

PhDr. Bronislav Ostřanský, PhD.

Absolvoval studium arabistiky a dějin a kultury islámských zemí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil rovněž jako lektor českého jazyka na univerzitě v Káhiře. V současné době je vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, kde se zabývá problematikou klasického islámu, súfismem a lidovou religiozitou a kulturou islámských zemí obecně.

Je autorem řady knih a článků, mj. Arabská oneirokritika ve středověku a v současnosti a Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti.

Ing. Naji Sulaiman

Ing. Naji Sulaiman

Naji Sulaiman je doktorandem na České zemědělské univerzitě v Praze v oboru etnobotaniky. Titul inženýra získal na téže univerzitě v oboru Management tropických plodin a ekologie. V rámci svého studia se věnoval výzkumu léčivých rostlin používaných pro výrobu bylinných čajů v pobřežních oblastech Sýrie.

Naji je členem výkonné rady "Syrian Researchers", což je vědecká síť založená skupinou akademiků v Sýrii a zahraničí. Během let, kdy v Sýrii trvá válka, napsal mnoho článků do několika arabských novin o každodenním utrpení syrského lidu v rámci krize. V současné době se zaměřuje na etnobotaniku západní Gruzie.

Dr. Sami Zubaida

Dr. Sami Zubaida

Sami Zubaida je emeritní profesor politologie a sociologie na at Birkbeck, University of London, Fellow na Birkbeck College, Professorial Research Associate na London Middle East Institute a ve Food Studies Centre, obojí při SOAS (Orientální a africká studia), University of London.

Jako hostující profesor působil na univerzitách v Káhiře, Istanbulu, Bejrútu, Aix-en-Provence, Paříži, Berkley a New Yorku, publikuje a přednáší o tématech náboženství, kultury, práva a politiky na Středním východě, se zvláštním zaměřením na Egypt, Irán, Irák a Turecko. Věnuje se také historii a kultuře jídla. Publikace: Islam, the People and the State: Political Ideas and Movements in the Middle East (3. vydání 2009; přeloženo do arabštiny, hebrejštiny, italštiny a turečtiny); A Taste of Thyme: Culinary Cultures of the Middle East (s R Tapperem, 2. vydání 2000; přeloženo do arabštiny a turečtiny); Law and Power in the Islamic World (2003; přeloženo do arabštiny, dánštiny a turečtiny) and Beyond Islam: A New Understanding of the Middle East (2011); Food, Politics and Society: Social Theory and the Modern Food System, s Alexem Colasem, Jasonem Edwardsem a Jane Levi, (2018).

Nejbližší akce v programu


V programu zatím nejsou žádné akce.

Nezapomeňte ale také zkontrolovat Doprovodné akce.