Přednášející

Dr. Yasser Mahgoub

Dr. Yasser Mahgoub

Dr. Yasser Mahgoub je architekt a akademik. Vystudoval Architekturu a stavitelství na Ain Shams univerzitě v Káhiře a poté získal doktorát z architektury na Michiganské univerzitě ve Spojených státech. Působil na univerzitě Ain Shams, Univerzitě Spojených arabských emirátů, Kuvaitské univerzitě a Katarské univerzitě, kde byl také vedoucím katedry architektury a urbanismu.

Dále pracoval jako architekt a byl jedním ze zakládajících členů architektonické firmy “The Egyptian Designers”. Působil také jako poradce pro architekturu v Egyptě, Spojených arabských emirátech, Kuvaitu a Kataru. V současné době učí architektonický výzkum, životní prostředí a chování, profesní praxi a architektonické ateliéry. Ve svém výzkumu se soustředí na sociální a kulturní aspekty architektury, udržitelnou architekturu, architektonické vzdělání a vliv globalizace. Publikoval výzkumné zprávy a články v mezinárodních publikacích a prezentoval svůj výzkum na několika mezinárodních a regionálních konferencích. Je také členem mnoha výzkumných komisí a akademických periodik a byl jedním z recenzentů Agha Khan ceny za architekturu v roce 2010.

Dr. Charif Bahbouh, CSc.

Dr. Charif Bahbouh, CSc.

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (obory čeština, arabština, ruština) a Lomonosovy univerzity v Moskvě. Přeložil několik známých děl české literatury do arabštiny (například Čapkova Bílá nemoc a Matka, České povídky a pohádky a j.), a naopak do češtiny některá díla literatury arabské. Je autorem a spoluautorem sedmdesáti titulů, které vyšly před rokem 1990 i po něm.

Od roku 1975 do roku 2004 vyučoval na Jazykové škole města Prahy, externě také přednášel na univerzitách v Praze a v Plzni. V roce 1990 založil orientální nakladatelství Dar Ibn Rushd, které od té doby vydává překladové tituly krásné literatury, slovníky, encyklopedie, učebnice orientálních jazyků a další publikace zaměřené na svět Orientu (dodnes vyšlo v nakladatelství 300 titulů). V roce 1997 prostudoval 200 arabských rukopisů a podílel se na zpřístupnění těchto vzácných rukopisů široké veřejnosti. Ve spolupráci s Národní knihovnou a Albertina Icom Praha a UNESCO vydal dvě brožury a CD Room Katalog arabských rukopisů v češtině i v angličtině.

Eliška Boháčová

Eliška Boháčová

Eliška Boháčová je doktorandkou na Katedře politologie a mezinárodních vztahů při ZČU v Plzni, kde se zaměřuje na témata spojená s regionem jihovýchodní Asie. Ve své dizertační práci se zabývá environmentálními nevládními organizacemi ve vztahu k vládám tamních zemí a zároveň je řešitelkou projektu týkajícího se společenských změn v Myanmaru v souvislosti s genderovou tematikou.

Marek Čejka

Marek Čejka

Marek Čejka vystudoval právo a politologii. Mnohokrát navštívil Blízký východ a v letech 2001-2002 absolvoval stáž na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a v roce 2014 zkoumal americký judaismus a islám na Hartford Seminary v Connecticutu. V současnosti působí mj. na Mendelově univerzitě a ve Vojenském historickém ústavu a přednáší na několika dalších vysokých školách.

Je autorem řady článků a několika knih: Judaismus a politika v Izraeli (2002, 2009), Izrael a Palestina (2005), Encyklopedie blízkovýchodního terorismu (2007), Dějiny moderního Izraele (2011), Lidé svatých zemí (2012) a je spoluautorem knihy Rabíni naší doby (2010, s Romanem Kořanem, která vyšla též nakladatelství v Routledge). Provozuje blog: http://blizky-vychod.blogspot.com

Tereza Dvořáková

Tereza Dvořáková

Tereza Dvořáková absolvovala magisterský program Sociální a kulturní antropologie na Katedře antropologie FF ZČU. Na stejné katedře pokračuje v studiu v doktorském programu Etnologie. Zároveň pracuje jako sociální pracovnice ve SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o.p.s. a nárazově působí jako výzkumnice v různých projektech se zaměřením na marginalizaci.

Nina Fárová

Nina Fárová

Nina Fárová vystudovala sociologii na Západočeské univerzitě v Plzni, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. V rámci svého výzkumu se zabývá tématem mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí základního školství. V současné době pracuje jako výzkumnice v Sociologickém ústavu Akademie věd v oddělení NKC - gender a věda.

Petra Hlaváčková

Petra Hlaváčková

Petra Hlaváčková se věnuje kulturní kritice, kurátorství a filmové dokumentaristice. Stála u založení 4AM Fóra pro architekturu a média, je členkou uskupení Guerilla.film a editorkou Brněnského architektonického manuálu. Zajímá se o feminismus ve vztahu ke kultuře, veřejnému prostoru a tělu.

Je autorkou výstav Zabij svého Fuchse. Psychoanalýza současné brněnské architektury (Benátské bienále architektury 2012), Kompaktní město (2011) a Psychoanalýza jednoho prostoru. Sonda do podvědomí bývalé bohnické prádelny (2013), editorkou knihy Off Season (2017) nebo čísla časopisu ERA21 1/2016 Osvobozený prostor věnovaného gender mainstreamingu. Podílela se na vzniku filmu Když máš práci, máš všechno (2016), stála u zrodu laboratoře Move the City věnované vztahu pohybu a architektury. Působí jako redaktorka A2 - kulturního čtrnáctidenníku, publikuje v českých i zahraničních periodících. V současné době se zabývá otázkou vztahu feminismu a islámu v souvislosti s ženskými právy a genderové politice za socialismu.

Petr Klíma

Petr Klíma

Petr Klíma je architekt a historik architektury, absolvent FF ZČU, FA ČVUT a UMPRUM. Je editorem a spoluautorem projektů KOTVY MÁJE – České obchodní domy 1965–1975 a Růžena Žertová – Architektka domů a věcí. V rámci doktorského studia na UMPRUM se soustředí na architekturu československých velvyslanectví z období 1948–1989. Několik let působil na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, i nadále zde přednáší.

V letech 2011–2015 byl součástí týmu Plzně 2015. Projektům spjatým s architekturou a veřejným prostorem se nyní věnuje ve spolku Pěstuj prostor.

Omar Koleilat

Omar Koleilat

Omar Koleilat je spoluzakladatelem skupiny Crestyl. Vytváří obchodní strategii, zajišťuje vztahy s investory a finanční prostředky. Omar je česko-libanonského původu. Absolvoval vysokoškolské vzdělání v oboru architektury a je držitelem britského postgraduálního diplomu RICS z oboru realitních investic. V oblasti developmentu ve střední Evropě se pohybuje od roku 1998.

Mezi jeho přední úspěchy patří spolupráce s GE Real Estate na developmentu v hodnotě 500 milionů EUR a vybudování týmu odborníků na rezidenční a komerční realitní trh, který stojí za mnohými vysoce oceňovanými projekty. I díky němu se stala skupina CRESTYL uznávaným lídrem trhu se silným portfoliem projektů, mezi které patří například i lukrativní a unikátní projekt Savarin v samotném srdci pražské metropole s hodnotou přesahující 300 milionů EUR.

Nora Noor

Nora Noor

Nora Noor je fotografka a feministická aktivistka marocko-francouzského původu. Věnuje se především otázce reprezentací žen ve veřejném prostoru. Působí v různých organizacích věnujících se práci se ženami arabského původu v Bruselu a v Paříži.

Jakub Novotný

Jakub Novotný

Jakub Novotný (nar. 1990) absolvoval blízkovýchodní studia na Fakultě filozofické ZČU, v současné době je doktorandem na katedře antropologie. Blízký východ a severní Afriku navštěvuje pravidelně od roku 2012. V Jordánsku a v Maroku prováděl terénní výzkum mezi místními skatery a podílel se na charitativních projektech neziskovky Make Life Skate Life, která zde iniciovala stavbu komunitních skateparků. Pracoval rovněž s organizací SkatePal působící v Palestině.

Kromě studia se Jakub věnuje také výtvarné činnosti. Pokud je v ČR, většinou vytváří a tiskne motivy pro svůj brand Knedlo Zelo Wear. Pokud je na cestách, zachycuje ve svých kresbách každodenní život ve městech, prolínání lokálních kultur s globálními vlivy a v neposlední řadě skejtové projekty. Ilustrace, které budou k vidění na výstavě DAILY LIFE vznikly v Palestině a v Maroku v letech 2016–2017.

Karim Reda Rachidi

Karim Reda Rachidi

Karim Reda Rachidi je architekt a developer s marocko-českými kořeny. Polovinu svého života strávil ve Francii, kde vystudoval architekturu. Později se přestěhoval do Prahy, kde založil několik společností, které se zaměřují na architekturu, development, design interiérů, ale také i Institut městského rozvoje Think Tank, který pomáhá městům s územním plánováním a strategickým rozvojem.

Pan Rachidi je mimo jiné také členem kontrolní komise Asociace developerů a od roku 2015 působí na vysoké škole architektury jménem Archip. Ve svých volných chvílích se věnuje hudbě, která jej nedávno přiměla založit hudební label Baracca Records.

Dr. Afshin Shahi

Dr. Afshin Shahi

Dr. Afshin Shahi v současné době pobývá na Evropském univerzitním institutu ve Florencii jako výzkumný pracovník. Mimo to přednáší politiku Blízkého východu na Bradfordské univerzitě a je také redaktorem periodika The British Journal of Middle Eastern Studies. Ve svém výzkumu se zaměřuje na blízkovýchodní politiku a bezpečnost a politický islám. Je autorem několika článku a knih.

Pravidelně přispívá do světových médií a často se objevuje ve sdělovacích prostředcích jako BBC či Al Jazeera.

Milota Sidorová

Milota Sidorová

Slovenská architektka Milota Sidorová facilituje, propojuje a metodicky hledá průsečíky společných zájmů mezi různorodými aktéry tak, abychom tvořili spravedlivější, transparentnější a méně konfliktní města. V územním plánování a rozvoji města ji zajímají komplexní a promyšlené městské projekty. Zároveň hodně cestuje. Tato kombinace předurčila Milotu Sidorovou k praktikování férového urbanismu na volné noze.

Milota Sidorová různými způsoby konzultuje a dolaďuje nevládní, veřejné, ale i soukromé projekty ve střední a východní Evropě. Chce, aby dobré městské projekty byly strategičtější, spravedlivější, a lépe vyargumentované. Více informací na www.milotasidorova.com/o-mne.

Daniel Sladkovský

Daniel Sladkovský

Absolvent arabistiky a íránistiky, zaměstnanec MZV působící na ZÚ Damašek.

Graduated in Arabic and Iranian studies, a MFA employee working at the representative office in Damascus.

Nejbližší akce v programu


V programu zatím nejsou žádné akce.

Nezapomeňte ale také zkontrolovat Doprovodné akce.