Přednášející

Natalia Khatibová

Natalia Khatibová

Je vášnivou studentkou na katedře Blízkého východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Její hlavní zájem směřuje k jazykům Blízkého východu a arabské kultuře. Zvláště se těší účasti na akcích, na kterých se recituje v arabštině, protože jí to umožňuje prohloubit své znalosti a prožít intenzivní kulturní zážitek.

Daniel Krejčí

Daniel Krejčí

Student katedry politologie a mezinárodních vztahů a absolvent katedry blízkovýchodních studií na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Jeho vášní jsou cizí jazyky, mezi které se řadí také arabština, kterou studoval právě na KBS FF ZČU. Od roku 2018 je také součástí organizačního týmu ARABFESTU, kde se podílí na chodu a organizaci festivalu.

Tereza Mandáková

Tereza Mandáková

Studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy a zároveň studentka arabistiky na katedře Blízkého východu FF UK. Pokud zrovna nereprezentuje své obory na studijních pobytech v zahraničí, věnuje se moderní arabské literatuře (zvláště poezii), univerzitním projektům, nebo poznávání nových kultur všemi možnými prostředky.

Doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.

Doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.

Doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. vyučuje od roku 1995 na oboru arabistika. V letech 1990–1995 vyučoval český jazyk, českou literaturu a kulturu na Jazykové fakultě Univerzity Ajn Šams v Káhiře. Na ÚBVA vede kursy spisovné a hovorové arabštiny, přednáší klasickou i moderní arabskou literaturu a arabskou kulturu.

Je autorem několika monografií o moderní arabské próze – Moderní egyptská próza v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století (2003), Autobiografický narativní dokument v díle egyptského autora Sun´alláha Ibráhíma (2008) a Obraz starého Egypta v moderní egyptské próze (2008).

Mgr. Jan Pěchota

Mgr. Jan Pěchota

Jan Pěchota absolvoval magisterský studijní program na katedře Blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni, kde v současnosti působí jako akademický a vědecko-výzkumný pracovník. Hlavním cílem jeho odborného zájmu je moderní historie severozápadní Afriky, berberská identita a vztahy mezi Evropou a severní Afrikou v předkoloniálním a koloniálním období, což je také tématem jeho doktorského výzkumu na univerzitě Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Nejbližší akce v programu


V programu zatím nejsou žádné akce.

Nezapomeňte ale také zkontrolovat Doprovodné akce.