Přednášející

Dr. Charif Bahbouh, CSc.

Dr. Charif Bahbouh, CSc.

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (obory čeština, arabština, ruština) a Lomonosovy univerzity v Moskvě. Přeložil několik známých děl české literatury do arabštiny (například Čapkova Bílá nemoc a Matka, České povídky a pohádky a j.), a naopak do češtiny některá díla literatury arabské. Je autorem a spoluautorem sedmdesáti titulů, které vyšly před rokem 1990 i po něm.

Od roku 1975 do roku 2004 vyučoval na Jazykové škole města Prahy, externě také přednášel na univerzitách v Praze a v Plzni. V roce 1990 založil orientální nakladatelství Dar Ibn Rushd, které od té doby vydává překladové tituly krásné literatury, slovníky, encyklopedie, učebnice orientálních jazyků a další publikace zaměřené na svět Orientu (dodnes vyšlo v nakladatelství 300 titulů). V roce 1997 prostudoval 200 arabských rukopisů a podílel se na zpřístupnění těchto vzácných rukopisů široké veřejnosti. Ve spolupráci s Národní knihovnou a Albertina Icom Praha a UNESCO vydal dvě brožury a CD Room Katalog arabských rukopisů v češtině i v angličtině.

Omar Koleilat

Omar Koleilat

Omar Koleilat je spoluzakladatelem skupiny Crestyl. Vytváří obchodní strategii, zajišťuje vztahy s investory a finanční prostředky. Omar je česko-libanonského původu. Absolvoval vysokoškolské vzdělání v oboru architektury a je držitelem britského postgraduálního diplomu RICS z oboru realitních investic. V oblasti developmentu ve střední Evropě se pohybuje od roku 1998.

Mezi jeho přední úspěchy patří spolupráce s GE Real Estate na developmentu v hodnotě 500 milionů EUR a vybudování týmu odborníků na rezidenční a komerční realitní trh, který stojí za mnohými vysoce oceňovanými projekty. I díky němu se stala skupina CRESTYL uznávaným lídrem trhu se silným portfoliem projektů, mezi které patří například i lukrativní a unikátní projekt Savarin v samotném srdci pražské metropole s hodnotou přesahující 300 milionů EUR.

Mgr. Veronika Kramáreková, PhD.

Mgr. Veronika Kramáreková, PhD.

Mgr. Veronika Kramáreková, Ph.D. (1987) pracuje jako odborná asistentka na Katedře blízkovýchodních studií na Západočeské univerzitě v Plzni, kde absolvovala bakalářské i magisterské studium. Doktorát získala na Katedře antropologie ZČU v Plzni, kde obhájila disertační práci na téma “Spoločenský význam žuvania kátu v Jemene”.

Během svých studií podnikla řadu studijních i výzkumných cest do regionu Blízkého východu a Severní Afriky, především do Sýrie, Libanonu, Maroka a Jemenu. V současné době se věnuje zejména výuce arabského jazyka a zabývá se dějinami soudobého Jemenu a muslimskou komunitou v České republice.

Jakub Mazanec

Jakub Mazanec

Vystudoval obor Dějiny a kultura islámských zemí a momentálně dokončuje magisterský obor Historie – obecné dějiny se specializací na dějiny mezinárodních vztahů a dějiny novověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci studia řeší problematiku vodních zdrojů a jejich role v mezinárodních vztazích. Tématem v historické perspektivě i současném kontextu se zabýval také během stáží v Nordiska Afrika Institut Uppsala a na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (1952) je dlouholetý pracovník Orientálního ústavu Akademie věd ČR a pedagog Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2018 je také zaměstnancem Katedry blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Soustavně se zabývá moderními dějinami Blízkého východu a islámského světa se zvláštním zřetelem k politickým a kulturním dějinám islámu.

Publikoval řadu studií v domácích i zahraničních periodikách, je autorem několika česky psaných monografií. Mezi jinými také obsáhlé knihy Víno a vinařství v dějinách islámu (Praha 2010). Foto (c) a2larm.cz

Aneta Obtulovičová

Aneta Obtulovičová

Po ukončení bakalářského studia na Katedře porovnávací religionistiky v Bratislavě se Aneta rozhodla pokračovat v magisterském studiu na Západočeské univerzitě v Plzni. Obor Blízkovýchodní studia je pro ni zajímavý především z hlediska studia islámské kultury a arabského jazyka. Ve své závěrečné práci se věnuje poměrně nezvyklému tématu - medicíně proroka Muhammada.

V roce 2019 absolvovala dvouměsíční jazykový kurz v Ománu na Sultan Qaboos College for Teaching Arabic to None-Native Speakers. Díky této zkušenosti získala poznatky o nevšední ománské kultuře, jejíž podstatnou součástí je i tradiční arabská kuchyně.

PhDr. Bronislav Ostřanský, PhD.

PhDr. Bronislav Ostřanský, PhD.

Absolvoval studium arabistiky a dějin a kultury islámských zemí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil rovněž jako lektor českého jazyka na univerzitě v Káhiře. V současné době je vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, kde se zabývá problematikou klasického islámu, súfismem a lidovou religiozitou a kulturou islámských zemí obecně.

Je autorem řady knih a článků, mj. Arabská oneirokritika ve středověku a v současnosti a Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti.

Nejbližší akce v programu


V programu zatím nejsou žádné akce.

Nezapomeňte ale také zkontrolovat Doprovodné akce.