Přednášející

Dr. Yasser Mahgoub

Dr. Yasser Mahgoub

Dr. Yasser Mahgoub je architekt a akademik. Vystudoval Architekturu a stavitelství na Ain Shams univerzitě v Káhiře a poté získal doktorát z architektury na Michiganské univerzitě ve Spojených státech. Působil na univerzitě Ain Shams, Univerzitě Spojených arabských emirátů, Kuvaitské univerzitě a Katarské univerzitě, kde byl také vedoucím katedry architektury a urbanismu.

Dále pracoval jako architekt a byl jedním ze zakládajících členů architektonické firmy “The Egyptian Designers”. Působil také jako poradce pro architekturu v Egyptě, Spojených arabských emirátech, Kuvaitu a Kataru. V současné době učí architektonický výzkum, životní prostředí a chování, profesní praxi a architektonické ateliéry. Ve svém výzkumu se soustředí na sociální a kulturní aspekty architektury, udržitelnou architekturu, architektonické vzdělání a vliv globalizace. Publikoval výzkumné zprávy a články v mezinárodních publikacích a prezentoval svůj výzkum na několika mezinárodních a regionálních konferencích. Je také členem mnoha výzkumných komisí a akademických periodik a byl jedním z recenzentů Agha Khan ceny za architekturu v roce 2010.

Dr. Charif Bahbouh, CSc.

Dr. Charif Bahbouh, CSc.

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (obory čeština, arabština, ruština) a Lomonosovy univerzity v Moskvě. Přeložil několik známých děl české literatury do arabštiny (například Čapkova Bílá nemoc a Matka, České povídky a pohádky a j.), a naopak do češtiny některá díla literatury arabské. Je autorem a spoluautorem sedmdesáti titulů, které vyšly před rokem 1990 i po něm.

Od roku 1975 do roku 2004 vyučoval na Jazykové škole města Prahy, externě také přednášel na univerzitách v Praze a v Plzni. V roce 1990 založil orientální nakladatelství Dar Ibn Rushd, které od té doby vydává překladové tituly krásné literatury, slovníky, encyklopedie, učebnice orientálních jazyků a další publikace zaměřené na svět Orientu (dodnes vyšlo v nakladatelství 300 titulů). V roce 1997 prostudoval 200 arabských rukopisů a podílel se na zpřístupnění těchto vzácných rukopisů široké veřejnosti. Ve spolupráci s Národní knihovnou a Albertina Icom Praha a UNESCO vydal dvě brožury a CD Room Katalog arabských rukopisů v češtině i v angličtině.

Marek Čejka

Marek Čejka

Marek Čejka vystudoval právo a politologii. Mnohokrát navštívil Blízký východ a v letech 2001-2002 absolvoval stáž na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a v roce 2014 zkoumal americký judaismus a islám na Hartford Seminary v Connecticutu. V současnosti působí mj. na Mendelově univerzitě a ve Vojenském historickém ústavu a přednáší na několika dalších vysokých školách.

Je autorem řady článků a několika knih: Judaismus a politika v Izraeli (2002, 2009), Izrael a Palestina (2005), Encyklopedie blízkovýchodního terorismu (2007), Dějiny moderního Izraele (2011), Lidé svatých zemí (2012) a je spoluautorem knihy Rabíni naší doby (2010, s Romanem Kořanem, která vyšla též nakladatelství v Routledge). Provozuje blog: http://blizky-vychod.blogspot.com

Nina Fárová

Nina Fárová

Nina Fárová vystudovala sociologii na Západočeské univerzitě v Plzni, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. V rámci svého výzkumu se zabývá tématem mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí základního školství. V současné době pracuje jako výzkumnice v Sociologickém ústavu Akademie věd v oddělení NKC - gender a věda.

Petr Klíma

Petr Klíma

Petr Klíma je architekt a historik architektury, absolvent FF ZČU, FA ČVUT a UMPRUM. Je editorem a spoluautorem projektů KOTVY MÁJE – České obchodní domy 1965–1975 a Růžena Žertová – Architektka domů a věcí. V rámci doktorského studia na UMPRUM se soustředí na architekturu československých velvyslanectví z období 1948–1989. Několik let působil na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, i nadále zde přednáší.

V letech 2011–2015 byl součástí týmu Plzně 2015. Projektům spjatým s architekturou a veřejným prostorem se nyní věnuje ve spolku Pěstuj prostor.

Jakub Novotný

Jakub Novotný

Jakub Novotný (nar. 1990) absolvoval blízkovýchodní studia na Fakultě filozofické ZČU, v současné době je doktorandem na katedře antropologie. Blízký východ a severní Afriku navštěvuje pravidelně od roku 2012. V Jordánsku a v Maroku prováděl terénní výzkum mezi místními skatery a podílel se na charitativních projektech neziskovky Make Life Skate Life, která zde iniciovala stavbu komunitních skateparků. Pracoval rovněž s organizací SkatePal působící v Palestině.

Kromě studia se Jakub věnuje také výtvarné činnosti. Pokud je v ČR, většinou vytváří a tiskne motivy pro svůj brand Knedlo Zelo Wear. Pokud je na cestách, zachycuje ve svých kresbách každodenní život ve městech, prolínání lokálních kultur s globálními vlivy a v neposlední řadě skejtové projekty. Ilustrace, které budou k vidění na výstavě DAILY LIFE vznikly v Palestině a v Maroku v letech 2016–2017.

Dr. Afshin Shahi

Dr. Afshin Shahi

Dr. Afshin Shahi v současné době pobývá na Evropském univerzitním institutu ve Florencii jako výzkumný pracovník. Mimo to přednáší politiku Blízkého východu na Bradfordské univerzitě a je také redaktorem periodika The British Journal of Middle Eastern Studies. Ve svém výzkumu se zaměřuje na blízkovýchodní politiku a bezpečnost a politický islám. Je autorem několika článku a knih.

Pravidelně přispívá do světových médií a často se objevuje ve sdělovacích prostředcích jako BBC či Al Jazeera.

Milota Sidorová

Milota Sidorová

Slovenská architektka Milota Sidorová facilituje, propojuje a metodicky hledá průsečíky společných zájmů mezi různorodými aktéry tak, abychom tvořili spravedlivější, transparentnější a méně konfliktní města. V územním plánování a rozvoji města ji zajímají komplexní a promyšlené městské projekty. Zároveň hodně cestuje. Tato kombinace předurčila Milotu Sidorovou k praktikování férového urbanismu na volné noze.

Milota Sidorová různými způsoby konzultuje a dolaďuje nevládní, veřejné, ale i soukromé projekty ve střední a východní Evropě. Chce, aby dobré městské projekty byly strategičtější, spravedlivější, a lépe vyargumentované. Více informací na www.milotasidorova.com/o-mne.

Daniel Sladkovský

Daniel Sladkovský

Absolvent arabistiky a íránistiky, zaměstnanec MZV působící na ZÚ Damašek.

Graduated in Arabic and Iranian studies, a MFA employee working at the representative office in Damascus.

Nejbližší akce v programu