Přednášející

Profesor Ghanim Alnajjar

Profesor Ghanim Alnajjar

Ghanim Alnajjar je profesorem politologie na Kuvajtské univerzitě a předsedou rady Arabského fondu pro lidská práva, který sídlí v Bejrútu. Osm let působil jako nezávislý expert pro lidská práva v Somálsku pro OSN. Byl též zvolen členem Koordinační komise Mandátních držitelů pro lidská práva OSN v roce 2005 a 2006. Pracuje také jako poradce pro ALESCO (Vzdělávací, kulturní a vědecká organizace Ligy arabských států), která sídlí v Tunisku.

Klára Bednářová

Klára Bednářová

Koordinátorka projektů v Severní Africe (Libye, Egypt) v Centru pro lidská práva a demokracii, Člověk v tísni, o.p.s., doktorandka na FSV UK se zájmem o témata politické transformace zemí tzv. Arabského jara, tranzitivní spravedlnosti a roli občanské společnosti.

Jan Daniel

Jan Daniel

Absolvent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nyní výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů. Z Blízkého východu ho nejvíce zajímá Libanon, kam pravidelně jezdí od roku 2011. V letech 2014 – 2015 prováděl výzkum na Americké univerzitě v Bejrútu.

Specificky se věnuje ozbrojeným nestátním skupinám, zajišťování bezpečnosti a sociálním procesům spojeným s bezpečností. Ve svém disertačním výzkumu se zaměřuje na interakci mírových jednotek OSN a společnosti v jižním Libanonu.

Aysha El-Shamayleh

Aysha El-Shamayleh

Aysha El-Shamayleh je zakladatelka a výkonná ředitelka společnosti Writers’ Cell přinášející originální filmy a seriály nejen do arabského světa, ale i za jeho hranice. Aysha je také scénáristkou a básnířkou, vítězkou mezinárodních soutěží ve spoken word poetry, přebornicí v národní univerzitní soutěži slam poetry v USA a ve světové soutěži slam poetry mládeže. Vystudovala bakalářský obor Politika, filozofie a ekonomie na univerzitě v Pensylvánii.

Zora Hesová

Zora Hesová

Zora Hesová absolvovala bakalářské studium politologie na Sciences Po v Toulouse a magisterské studium ve filosofii a islamologii na Freie Universität v Berlíně. Studovala ruštinu na RGGU v Moskvě a arabštinu na Damašské univerzitě. Angažovala se ve studentských projektech v Bosně. Věnuje se také islámské filosofii. Byla členkou projektu Deustche Forschungsgemeinschaft Lebensformen-Lebenswissen a absolvovala studijní pobyt na New York University.

Přednášela na Europa-Universität Viadrina ve Frankfurtě nad Odrou a na Univerzitě Karlově v Praze. Zveřejnila knihu Ghazálího Výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii. S Asociací spolupracuje od roku 2010, je členkou AMO. Od roku 2011 spolukoordinuje mezinárodní projekty AMO v Egyptě.

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Působí na Katedře blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se islámem, islámskou mystikou, dějinami a kulturou Blízkého východu s důrazem na vývoj po Arabském jaru, vztahem Evropy a islámského kulturního okruhu. Systematicky se věnuje antropologii islámu.

Tariq Ramadan

Tariq Ramadan

Dr. Tariq Ramadan je profesor Moderních islámských studií na Oxford University. Je také odborným pracovníkem na Doshisha University v Japonsku, hostujícím profesorem na Fakultě islámských studií v Kataru, ředitelem Výzkumného centra pro islámské zákonodárství a etiku (CILE) v Kataru a prezidentem think tanku European Muslim Network v Bruselu.

Obdržel magisterský titul z oboru filozofie a francouzské literatury a získal doktorát na Ženevské univerzitě z oboru arabských a islámských studií. Absolvoval rovněž intenzivní výuku klasického islámského vzdělání na univerzitě al-Azhar. Zabývá se rolí muslimů v západní společnosti, islámským zákonodárstvím, politikou, etikou, súfismem aj. Člen Mezinárodní unie muslimských učenců.

Přemysl Rosůlek

Přemysl Rosůlek

Absolvent magisterského oboru politologie na FSS MU v Brně a doktorského oboru politologie na IPS FSV UK v Praze. Působí na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a zabývá se především problematikou nacionalismu, globalizace a globálních médií, Balkánu a soudobé politické filozofie.

Jan Veselý

Jan Veselý

Arabista Jan Veselý se regionu Blízkého východu a severní Afriky věnuje od roku 2006. Postupem času se začal specializovat na politické a bezpečnostní dění s důrazem na teritorium Sýrie, Libanonu a Libye. Je absolventem magisterského dvouoboru arabistika-historie (FF UK), bakalářského oboru politologie a mezinárodní vztahy (FSV UK) a na něj navazujících bezpečnostních studií. Koncem loňského roku se vrátil z více než ročního studijního pobytu v Indonésii.

Nejbližší akce v programu


V programu zatím nejsou žádné akce.

Nezapomeňte ale také zkontrolovat Doprovodné akce.