O festivalu

FESTIVAL ARABSKÉ KULTURY, tzv. ARABFEST, je tradiční kulturně-vzdělávací akcí, která se koná každým rokem na jaře na různých místech Plzně a následně také v Praze. Několikadenní program Arabfestu zahrnuje koncerty, přednášky českých i zahraničních odborníků, debaty, taneční vystoupení, výstavy, workshopy, soutěže, ochutnávky pokrmů a mnoho dalšího – vše spjaté s kulturou Blízkého východu.

Hlavním cílem Arabfestu je představit arabský svět veřejnosti v jiných souvislostech, než jak tomu činí média, neboť ta obvykle poskytují dosti zkreslený a rozostřený obraz o kultuře, která nám toho má tolik co nabídnout.

Původním záměrem hlavní organizátorky Arabfestu bylo uspořádat pásmo přednášek, které by studentům Blízkovýchodních studií zpestřilo čas trávený v posluchárnách a seminárních místnostech. Mělo tedy jít o akci ve smyslu „studenti studentům“. Za podpory pracovníků Katedry blízkovýchodních studií na Fakultě filozofické ZČU i nejrůznějších nadšenců se z myšlenky studentské konference nakonec vyklubal víceúrovňový festival pro širokou veřejnost. Návštěvníci Arabfestu se tak mohou osobně setkat nejen s českými a zahraničními velikány orientalismu, ale i s arabskými hudebníky, umělci, novináři či cestovateli, a s mnoha jinými zajímavými lidmi.


Arabfest má za sebou osm úspěšných ročníků:

První ročník s podtitulem Stezkou datlí a olivovníků nás poprvé zavedl do dalekých krajů a dávných časů a seznámil nás například s léčebnými metodami středověkých muslimských lékařů. Dozvěděli jsme se také, jak staří arabští mudrcové vykládali sny a co se skrývá pod tajemným pojmem „naqšbandíja“.

O rok později proběhl druhý ročník, který nesl podtitul V tónech loutny a rebabu. Naučili jsme se během něj hrát vrhcáby, zavlnili se v rytmech tradiční lidové i moderní arabské hudby a v neposlední řadě se dosyta najedli arabských sladkostí.

Rok na to se uskutečnil třetí ročník s podtitulem Stopy v šafránu, který byl zaměřen na španělskou Andalusii. Vydali jsme se po stopách, které Arabové zanechali v naší civilizaci, debatovali o arabských vědách. Zároveň jsme v daném roce uspořádali úspěšnou konferenci o archeologických nálezech českých odborníků na Blízkém východě.

V dalším roce proběhl festival s podtitulem Můj dům, Tvůj dům, jenž nás vyzval k návštěvě arabského domu. Okouzleni krásou jeho velkolepé architektury jsme vstoupili, okusili proslulou arabskou pohostinnost a seznámili se s jeho obyvateli a jejich zvyky.


Pátý ročník Podej mi flétnu a zpívej prozkoumal arabskou kulturu z jiného pohledu: odehrál se v duchu alternativní umělecké scény, arabského sebevyjádření a snažil se postihnout vztah mezi tradicí a modernitou. V programu se objevila témata jako arabský e-komiks, street art, hiphop, punk či graffiti.


Šestý ročník se zaměřil na téma ŽENA. Návštěvníci se setkali s takovými osobnostmi jako Fatéma Chahid, Shadia Mansour, či Nawal Slemiah. Součástí ročníku byl také ojedinělý projekt Arabové mezi námi založený na spolupráci žáků středních škol a populárních osobností arabského původu žijících dlouhodobě v České republice. Podařilo se nám navázat velmi úzkou spolupráci s Velvyslanectvím Marockého království.


V roce 2016 jsme se setkávali na festivalu s podtitulem SPOLU. Téma poukazovalo na důležitost osobní zkušenosti, společného úsilí a dialogu. Festival zahájilo jedinečné představení Refugee Safari, které mělo v novém festivalovém centru Moving Station svoji evropskou premiéru. V rámci hlavního programu se uskutečnila beseda o migraci a uprchlické krizi a projekce mezinárodně oceňovaného časosběrného dokumentu A Syrian Love Story. Návštěvníci se mohli také osobně seznámit s režisérem Morisem Issou, hudebníkem Rashidem Rahmou a pedagogem Charifem Bahbouhem.


Na jaře 2017, v rámci osmého festivalového ročníku, jsme navázali na předchozí setkávání a debatovali jsme převážně o #online komunikaci a světě sociálních sítí. Návštěvníci diskutovali o moci sociálních médií, díky kterým se často šíří revoluční myšlenky, ale také velmi snadno i nenávist. Program neopomenul ani tradiční festivalové akce jako ArabFILMfest, ochutnávky arabské kuchyně či degustace libanonských vín, a nechyběly ani oblíbené sobotní orientální trhy. Festival v roce 2017 navštívilo na 2000 lidí z celé České republiky i ze zahraničí a online přenosy z akcí sledovalo více jak 4000 osob.


Devátý ročník ARABFESTU zval své návštěvníky do MĚSTA. Objevovali jsme veřejný prostor blízkovýchodních metropolí a jejich architekturu. Dozvěděli jsme se, jak se tvoří urbanistické projekty měst Zálivu, debatovali o roli a pohybu ženy nejen na Blízkém východě. Díky ohromné podpoře na Startovači (děkujeme!) se nám podařilo uspořádat historicky první ročník ORIENTAL STREET FOOD MARKETU v České republice. Tradiční Velký sobotní program se stal vůbec nejúspěšnějším v historii festivalu - navštívilo jej na 1500 osob.

Organizátoři se těší na setkání s Vámi během jubilejního desátého ročníku Arabfestu, který se uskuteční ve dnech 3. - 7. 4. 2019 v Plzni, 8. - 11. 4. v Olomouci a 11. - 14.4. v Praze. Doprovodný program pak potrvá do konce dubna. Letošní ročník bude speciální nejen kvůli oslavám prvních kulatin, ale také svým podtitulem, kterým je JÍDLO . A že jídlo „není jen na talíři” Vám dokážeme přednáškami a besedami o “zero-waste life stylu”, produkci potravin, jejich historii, zkrátka budeme zkoumat jídlo ze všech možných úhlů a taky řádně jej ochutnávat! Nebude chybět ORIENTAL STREET FOOD MARKET, který tentokrát potěší nejen plzeňské návštěvníky, ale i pražské a programovou novinkou jsou kulinářské procházky či mezinárodní konference věnovaná tématu jídla v kontextu Blízkého východu. Pro aktuální informace sledujte kromě webu také náš Facebook a Instagram. Těšíme se na viděnou při ochutnávání arabské kultury!