O festivalu

FESTIVAL ARABSKÉ KULTURY, tzv. ARABFEST, je tradiční kulturně-vzdělávací akcí, která se koná každým rokem na jaře na různých místech Plzně a následně také v Praze. Několikadenní program ARABFESTU zahrnuje koncerty, přednášky českých i zahraničních odborníků, debaty, taneční vystoupení, výstavy, workshopy, soutěže, ochutnávky pokrmů a mnoho dalšího – vše spjaté s kulturou Blízkého východu.

Hlavním cílem ARABFESTU je představit arabský svět veřejnosti v jiných souvislostech, než jak tomu činí média, neboť ta obvykle poskytují dosti zkreslený a rozostřený obraz o kultuře, která nám toho má tolik co nabídnout.

Původním záměrem zakladatelky ARABFESTU bylo uspořádat pásmo přednášek, které by studentům Blízkovýchodních studií zpestřilo čas trávený v posluchárnách a seminárních místnostech. Mělo tedy jít o akci ve smyslu „studenti studentům“. Za podpory pracovníků katedry blízkovýchodních studií na Fakultě filozofické ZČU i nejrůznějších nadšenců se z myšlenky studentské konference nakonec vyklubal víceúrovňový festival pro širokou veřejnost. Návštěvníci ARABFESTU se tak mohou osobně setkat nejen s českými a zahraničními velikány orientalismu, ale i s arabskými hudebníky, umělci, novináři či cestovateli, a s mnoha jinými zajímavými lidmi. Festival pořádají studenti a absolventi ZČU (z nichž jsou mnozí zároveň i členové ARABFEST, z.s.) ve spolupráci se studenty Katedry Blízkého východu FF UK.


ARABFEST má za sebou třináct úspěšných ročníků:

První ročník s podtitulem Stezkou datlí a olivovníků nás poprvé zavedl do dalekých krajů a dávných časů a seznámil nás například s léčebnými metodami středověkých muslimských lékařů. Dozvěděli jsme se také, jak staří arabští mudrcové vykládali sny a co se skrývá pod tajemným pojmem „naqšbandíja“.

O rok později proběhl druhý ročník, který nesl podtitul V tónech loutny a rebabu. Naučili jsme se během něj hrát vrhcáby, zavlnili se v rytmech tradiční lidové i moderní arabské hudby a v neposlední řadě se dosyta najedli arabských sladkostí.

Rok na to se uskutečnil třetí ročník s podtitulem Stopy v šafránu, který byl zaměřen na španělskou Andalusii. Vydali jsme se po stopách, které Arabové zanechali v naší civilizaci, debatovali o arabských vědách. Zároveň jsme v daném roce uspořádali úspěšnou konferenci o archeologických nálezech českých odborníků na Blízkém východě.

V dalším roce proběhl festival s podtitulem Můj dům, Tvůj dům, jenž nás vyzval k návštěvě arabského domu. Okouzleni krásou jeho velkolepé architektury jsme vstoupili, okusili proslulou arabskou pohostinnost a seznámili se s jeho obyvateli a jejich zvyky.


Pátý ročník Podej mi flétnu a zpívej prozkoumal arabskou kulturu z jiného pohledu: odehrál se v duchu alternativní umělecké scény, arabského sebevyjádření a snažil se postihnout vztah mezi tradicí a modernitou. V programu se objevila témata jako arabský e-komiks, street art, hiphop, punk či graffiti.


Šestý ročník se zaměřil na téma ŽENA. Návštěvníci se setkali s takovými osobnostmi jako Fatéma Chahid, Shadia Mansour, či Nawal Slemiah. Součástí ročníku byl také ojedinělý projekt Arabové mezi námi založený na spolupráci žáků středních škol a populárních osobností arabského původu žijících dlouhodobě v České republice. Podařilo se nám navázat velmi úzkou spolupráci s Velvyslanectvím Marockého království.


V roce 2016 jsme se setkávali na festivalu s podtitulem SPOLU. Téma poukazovalo na důležitost osobní zkušenosti, společného úsilí a dialogu. Festival zahájilo jedinečné představení Refugee Safari, které mělo v novém festivalovém centru Moving Station svoji evropskou premiéru. V rámci hlavního programu se uskutečnila beseda o migraci a uprchlické krizi a projekce mezinárodně oceňovaného časosběrného dokumentu A Syrian Love Story. Návštěvníci se mohli také osobně seznámit s režisérem Morisem Issou, hudebníkem Rashidem Rahmou a pedagogem Charifem Bahbouhem.


Na jaře 2017, v rámci osmého festivalového ročníku, jsme navázali na předchozí setkávání a debatovali jsme převážně o #online komunikaci a světě sociálních sítí. Návštěvníci diskutovali o moci sociálních médií, díky kterým se často šíří revoluční myšlenky, ale také velmi snadno i nenávist. Program neopomenul ani tradiční festivalové akce jako ArabFILMfest, ochutnávky arabské kuchyně či degustace libanonských vín, a nechyběly ani oblíbené sobotní orientální trhy. Festival v roce 2017 navštívilo na 2000 lidí z celé České republiky i ze zahraničí a online přenosy z akcí sledovalo více jak 4000 osob.


Devátý ročník ARABFESTU zval své návštěvníky do MĚSTA. Objevovali jsme veřejný prostor blízkovýchodních metropolí a jejich architekturu. Dozvěděli jsme se, jak se tvoří urbanistické projekty měst Zálivu, debatovali o roli a pohybu ženy nejen na Blízkém východě. Díky ohromné podpoře na Startovači (děkujeme!) se nám podařilo uspořádat historicky první ročník ORIENTAL STREET FOOD MARKETU v České republice. Tradiční Velký sobotní program se stal vůbec nejúspěšnějším v historii festivalu - navštívilo jej na 1500 osob. Festival poprvé zavítal do Olomouce.


Jubilejní desátý ročník byl speciální i díky podtitulu JÍDLO, které tematicky provázelo celý program, včetně mezinárodní několikadenní konference, kde se jídlo zkoumalo ze všech možných úhlů a také se řádně ochutnávalo. Nechyběl ORIENTAL STREET FOOD MARKET, který nově potěšil i návštěvníky v Praze a programovou novinkou byly kulinářské procházky. Že jídlo „není jen na talíři“, se návštěvníci v Plzni, Praze i Olomouci mohli dozvědět skrze přednášky, gastronomické workshopy a audiovizuální představení se zahraničními hosty. Ochuzeni nebyli ani o tradiční ochutnávku vín, filmové projekce a výstavu deseti let ARABFESTU. Na festival zavítalo téměř 5500 osob.


Jedenáctý ročník festivalu byl poznamenán celosvětovou pandemickou situací, a byl tak dvakrát odložen, až se nakonec uskutečnil netradičně na podzim, a to výhradně ve virtuálním prostředí. Téma KE HVĚZDÁM tak nabylo zcela nového významu; i přes tuto výzvu organizátoři návštěvníkům přímo na obrazovky do jejich domovů dokázali přenést bohatý program. Festivalové akce online zhlédlo téměř 20 000 osob. Na festivalových akcích vystoupili čeští i zahraniční hosté, mj. astronom Lumír Honzík, fotograf Ján Husár, loutkář Husam Abed nebo tuniská kapela Ÿuma, která měla odezvu i u našich zahraničních fanoušků, neméně úspěšné akce byly Velký sobotní programem a festivalové soutěže uskutečněné na Facebooku.


Dvanáctý festivalový ročník představil téma LÁSKA, a to ve všech jejích podobách. Návštěvníci tak ochutnali milované blízkovýchodní pokrmy, degustovali vína, stali se součástí divadelního ztvárnění Zahrady vůní pro potěchu myslí, debatovali nad knihou Sex and the Citadel autorky Shereen El Feki. Dále se naučili zamilovaná slovíčka a vyzkoušeli je na arabsko-francouzském rendez-vous. V rámci ArabFILMfestu se promítal snímek režiséra Ahmeda Al Sabaiei Bahbouh a ostatní a americko-libanonský dokument Sirény. Nechyběl ani tradiční Velký sobotní program & ORIENTAL STREET FOOD MARKET v prostorách DEPO2015. Bohatý kulturní a vzdělávací program završil koncert tuniské zpěvačky KAT Bent L'Amor v Anděl Music Baru a závěrečná hafla.


Třináctý ročník festivalu navázal tématem Láska 2.0 na podtitul předchozího ARABFESTU. Festivalové mini vydání nabídlo návštěvníkům promítání marockého snímku reflektujícího společenská tabu v oblasti manželského života a LGBT tematiky, literární večer zasvěcený arabské milostné poezii napříč staletími a nakonec ochutnávku blízkovýchodních specialit na oblíbené sobotní akci Brunch po arabsku. Velký zájem veřejnosti byl příjemnou odměnou pro organizační tým v nové sestavě.


Organizátoři se těší na setkání s Vámi během čtrnáctého ročníku ARABFESTU, který se uskuteční ve dnech 11. - 14. dubna 2024 v Plzni. Podtitulem letošního ročníku je SPORT v kontextu Blízkého východu. Těšit se můžete na panelovou debatu s odborníky na sportovní diplomacii v regionu Blízkého východu, tematické filmové promítání s následnou besedou a tentokrát také na tradiční Velký sobotní program, který nabídne nejen sportovní vyžití pro celou rodinu. Chybět nebude ORIENTAL STREET FOOD MARKET a kulturně-vzdělávací doprovodné aktivity. Festival zakončíme nedělním výběhem — výtěžek z této akce poputuje na dobročinné účely. Pro aktuální informace o programu sledujte kromě webu také náš Facebook a Instagram. Těšíme se na Vás!