o.s. Arabfest

Ještě donedávna byli vždy jako pořadatel festivalu uváděni studenti Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU v Plzni a jejich spřízněné duše. Od čtvrtého ročníku se festival koná pod záštitou občanského sdružení Arabfest.

o.s. Arabfest je dobrovolné nevládní neziskové sdružení občanů zajímajících se o arabskou kulturu a Blízký východ, sloužící k popularizaci a propagaci níže uvedených cílů. Cílem Sdružení je získávat a zveřejňovat informace o arabské kultuře; zvyšovat povědomí o kultumí různorodosti regionu Blízkého východu; vzdélávat veřejnost v oblastech souvisejících s výše uvedenými základními cíli Sdružení; spolupracovat v těchto věcech s domácími i zahraničními organizacemi, výzkumným i a v zdělávacími institucemi. Občanské sdružení ARABFEST se podílí na organizaci Festivalu arabské kultury v Plzni.

Výbor občanského sdružení

  • předsedkyně Tereza Svášková

  • Radka Nedbalová
  • Klára Jedličková
  • Daniela Navrátilová
  • Jitka Fridrichová

Stanovy o.s. Arabfest | PDF

Noví členové

Zajímáte se o arabskou kulturu? Ať už je vaší oblastí zájmu literatura, jazyk, hudba, kulinářství, umění, jste cestovatel(ka) nebo chcete pomoci s přípravou festivalu ve více organizační sféře (a vyskytujete se někde poblíž Plzně), vyplněnou přihlášku do občanského sdružení Arabfest můžete zaslat poštou na adresu uvedenou v přihlášce nebo osobně předat členům výboru. Dotazy ohledně členství ve sdružení směřujte prosím elektronicky na adresu .


Podpořte nás finančním příspěvkem. Číslo účtu o.s. ARABFEST je 2400368110/2010 (FIO BANKA). Budeme velmi vděčni za jakoukoli Vaši podporu.

Kontakt

Kontaktní informace pro návštěvníky festivalu, zájemce o vystoupení/partnerství a pro dotazy týkající se rezervací neleznete na stránce Kontakt. Kontaktní e-mailová adresa občanského sdružení je

Výroční zprávy

Publikováno Výroční zpráva
1.6. 2017 Výroční zpráva 2016 Stáhnout PDF (3,2 MB)
1.6. 2018 Výroční zpráva 2017 Stáhnout PDF (4,3 MB)
1.6. 2019 Výroční zpráva 2018 Stáhnout PDF (3,4 MB)
1.6. 2020 Výroční zpráva 2019 Stáhnout PDF (12,1 MB)
1.6. 2021 Výroční zpráva 2020 Stáhnout PDF (9,3 MB)

Zprávy o činnosti o.s.

Žádné zprávy o činnosti o.s. nebyly doposud publikovány.