o.s. Arabfest

Ještě donedávna byli vždy jako pořadatel festivalu uváděni studenti Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU v Plzni a jejich spřízněné duše. Od čtvrtého ročníku se festival koná pod záštitou občanského sdružení Arabfest.

o.s. Arabfest je dobrovolné nevládní neziskové sdružení občanů zajímajících se o arabskou kulturu a Blízký východ, sloužící k popularizaci a propagaci níže uvedených cílů. Cílem Sdružení je získávat a zveřejňovat informace o arabské kultuře; zvyšovat povědomí o kultumí různorodosti regionu Blízkého východu; vzdélávat veřejnost v oblastech souvisejících s výše uvedenými základními cíli Sdružení; spolupracovat v těchto věcech s domácími i zahraničními organizacemi, výzkumným i a v zdělávacími institucemi. Občanské sdružení ARABFEST se podílí na organizaci Festivalu arabské kultury v Plzni.

Výbor občanského sdružení

  • předsedkyně Tereza Svášková

  • Radka Nedbalová
  • Klára Jedličková
  • Daniela Navrátilová
  • Jitka Fridrichová

Stanovy o.s. Arabfest | PDF

Noví členové

Zajímáte se o arabskou kulturu? Ať už je vaší oblastí zájmu literatura, jazyk, hudba, kulinářství, umění, jste cestovatel(ka) nebo chcete pomoci s přípravou festivalu ve více organizační sféře (a vyskytujete se někde poblíž Plzně), vyplněnou přihlášku do občanského sdružení Arabfest můžete zaslat poštou na adresu uvedenou v přihlášce nebo osobně předat členům výboru. Dotazy ohledně členství ve sdružení směřujte prosím elektronicky na adresu .


Podpořte nás finančním příspěvkem. Číslo účtu o.s. ARABFEST je 2400368110/2010 (FIO BANKA). Budeme velmi vděčni za jakoukoli Vaši podporu.

Kontakt

Kontaktní informace pro návštěvníky festivalu, zájemce o vystoupení/partnerství a pro dotazy týkající se rezervací neleznete na stránce Kontakt. Kontaktní e-mailová adresa občanského sdružení je

Výroční zprávy

Žádné výroční zprávy nebyly doposud publikovány.

Zprávy o činnosti o.s.

Žádné zprávy o činnosti o.s. nebyly doposud publikovány.