ARABFEST, z.s.

Ještě donedávna byli vždy jako pořadatel festivalu uváděni studenti katedry blízkovýchodních studií FF ZČU v Plzni a jejich spřízněné duše. Od čtvrtého ročníku se festival koná pod záštitou zapsaného spolku ARABFEST.

ARABFEST z.s. je dobrovolný nevládní neziskový spolek občanů zajímajících se o arabskou kulturu a Blízký východ, sloužící k popularizaci a propagaci níže uvedených cílů. Cílem Spolku je získávat a zveřejňovat informace o arabské kultuře; zvyšovat povědomí o kulturní různorodosti regionu Blízkého východu; vzdělávat veřejnost v oblastech souvisejících s výše uvedenými základními cíli Spolku; spolupracovat v těchto věcech s domácími i zahraničními organizacemi, výzkumnými a vzdělávacími institucemi. Zapsaný spolek ARABFEST se podílí na organizaci Festivalu arabské kultury v Plzni a Praze.

Výbor zapsaného spolku

  • předseda Martin Kollouch

  • místopředsedkyně Michaela Vaňková

  • místopředsedkyně Jitka Nedelková

Stanovy ARABFEST, z.s. | PDF

Noví členové

Zajímáte se o arabskou kulturu? Ať už je vaší oblastí zájmu literatura, jazyk, hudba, kulinářství, umění, jste cestovatel(ka) nebo chcete pomoci s přípravou festivalu ve více organizační sféře (a vyskytujete se někde poblíž Plzně), vyplněnou přihlášku do zapsaného spolku ARABFEST můžete zaslat poštou na adresu uvedenou v přihlášce nebo osobně předat členům výboru. Dotazy ohledně členství ve sdružení směřujte prosím elektronicky na adresu .


Podpořte nás finančním příspěvkem. Číslo účtu ARABFEST z.s. je 2400368110/2010 (FIO BANKA). Budeme velmi vděčni za jakoukoli Vaši podporu.

Kontakt

Kontaktní informace pro návštěvníky festivalu, zájemce o vystoupení/partnerství a spolupráci či podporu naleznete na stránce Kontakt. Kontaktní e-mailová adresa zapsaného spolku je

Výroční zprávy

Publikováno Výroční zpráva
1.6. 2017 Výroční zpráva 2016 Stáhnout PDF (3,2 MB)
1.6. 2018 Výroční zpráva 2017 Stáhnout PDF (4,3 MB)
1.6. 2019 Výroční zpráva 2018 Stáhnout PDF (3,4 MB)
1.6. 2020 Výroční zpráva 2019 Stáhnout PDF (12,1 MB)
1.6. 2021 Výroční zpráva 2020 Stáhnout PDF (9,3 MB)

Zprávy o činnosti z.s.

Žádné zprávy o činnosti z.s. nebyly doposud publikovány.