Partneři

Nadace Anny Lindhové

Nadace Anny Lindhové

Nadace Anny Lindhové (ALF) pro dialog kultur je mezivládní institucí spojující 42 zemí Evropy a jižního a východního Středomoří. Cílem Nadace je podporovat dialog a spolupráci v euro-středomořské oblasti, a přispět tak k lepšímu vzájemnému porozumění, důvěře, respektu, bezpečí a míru v regionu. ALF vznikla v roce 2005 a dnes je známa jako největší „síť sítí“, spojující na 4000 organizací občanské společnosti v euro-středomořském regionu. V České republice sdružuje více než 40 neziskových organizací, kulturních spolků, univerzit a škol, organizací pracujících s mládeží a dalších subjektů, které společně podnikají projekty v oblasti kultury, vzdělávání, demokratizace, médií apod.Česká síť ALF sídlí při Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.