Partneři

HateFree Culture

HateFree Culture

HateFree Culture je vládní mediální kampaň reagující na nenávistné projevy ve společnosti. Přináší seriózní informace, vyvrací hoaxy nebo manipulace a vyzdvihuje příklady dobré praxe. Tato často složitá témata se snaží zpracovávat atraktivně a často s nadhledem. V neposlední řadě poskytuje na svých sociálních sítích prostor pro moderovanou diskusi o mnohdy složitých témata vzájemného soužití.