Partneři

Fakulta filozofická

Fakulta filozofická

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni je jednou z nejvýznamnějších filozofických fakult v České republice. Hlavní charakteristikou fakulty je mezioborový přístup, který umožňuje rozvoj tradičních i moderních oborů v rámci desíti kateder. Důraz na témata moderní a postmoderní společnosti vytváří z fakulty relevantní a uznávané akademické centrum, jež poskytuje svým studentů možnost získat kvalitní vzdělání i aktivní zapojení do společenského a vědeckého života. Mezi oblasti zaměření fakulty patří: antropologie a historie, archeologie, blízkovýchodní studia, cizí jazyky, filozofie, politologie a mezinárodní vztahy a sociologie.